Komunikat Spółki Hussar Gruppa S.A. - Hussar Transport Komunikat Spółki Hussar Gruppa S.A. - Hussar Transport

Komunikat Spółki Hussar Gruppa S.A.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższym czasie wyodrębniona zostanie spółka Hussar Transport S.A., której jedynym akcjonariuszem będzie Hussar Gruppa S.A.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ BĘDZIE PROWADZONA POD NOWĄ NAZWĄ:

HUSSAR TRANSPORT S. A.

KRS 0000636600

NIP 1132918089

REGON 36539410500000

O oficjalnym rozpoczęciu działalności zostaną państwo poinformowani niezwłocznie  w odrębnej wiadomości.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach wystawianych  w ramach operacji wzajemnych oraz w korespondencji.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że warunki naszej dotychczasowej współpracy nie ulegną zmianie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Hussar Transport