Komunikat Spółki Hussar Transport S.A. - Hussar Transport Komunikat Spółki Hussar Transport S.A. - Hussar Transport

Komunikat Spółki Hussar Transport S.A.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna działalność spółka Hussar Transport S.A., której jedynym akcjonariuszem pozostaje Hussar Gruppa S.A.

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ HUSSAR GRUPPA S.A. W ZAKRESIE TRANSPORTU I SPEDYCJI BĘDZIE PROWADZONA W RAMACH NOWEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, TJ.:

HUSSAR TRANSPORT S. A.
KRS 0000636600
NIP 1132918089
REGON 365394105
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach wystawianych
w ramach operacji wzajemnych oraz w korespondencji.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że warunki naszej dotychczasowej współpracy nie ulegną zmianie.