Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kariera@hussartransport.com

W tytule maila prosimy o wpisywanie stanowiska zgodnie z ofertą pracy.

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez HUSSAR TRANSPORT S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.