Kariera

Do naszego zespołu obecnie poszukujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kariera@hussartransport.com. W tytule maila prosimy o wpisywanie stanowiska zgodnie z ofertą pracy.

Prosimy o wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/ CV i liście motywacyjnym  przez Hussar Transport  S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o wpisanie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/ CV i liście motywacyjnym  przez Hussar Transport  S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Administratorem Danych Osobowych jest  Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Pileckiego 63
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  dwa lata od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.