HUSSAR TRANSPORT S.A. WSPÓŁORGANIZATOREM X KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ - Hussar Transport HUSSAR TRANSPORT S.A. WSPÓŁORGANIZATOREM X KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ - Hussar Transport

HUSSAR TRANSPORT S.A. WSPÓŁORGANIZATOREM X KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, dlatego wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną zapraszamy na X Konferencję Naukową Logistyki Stosowanej – „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka.”

Celem Konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.

Podczas Konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • Systemy logistyczne wojsk, siły zbrojne UE i NATO
  • Systemy logistyczne przedsiębiorstw
  • Technologie logistyczne podwójnego zastosowania
  • Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego
  • Systemy informacyjno-informatyczne w logistyce
  • Systemy i procesy transportowe
  • Normalizacja i jakość w logistyce
  • Ekologiczne aspekty w logistyce
  • Logistyka w systemie obronnym państwa

Konferencja odbędzie się 6-8 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie. Serdecznie zapraszamy.